Engvall Security är sedan den 15 augusti en del av C.A.G.